Rezerwat Mewia Łacha

  • location_on Mewia Łacha, Wyspa Sobieszewska, 80-980 Gdańsk

Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat przyrody Mewia Łacha położony jest u ujścia Wisły, a właściwie jej przekopu, do morza. to około 150 hektarów chronionego terenu, przy czym większa jego część przypada do gminy Stegna (ok 130 ha) - wschodnia część, a pozostała część znajduje się na zachodnim brzegu rzeki, na Wyspie Sobieszewskiej.

Rezerwat został utworzony w celu ochrony kolonii lęgowych rzadkich gatunków rybitw, miejsc lęgowych, odpoczynku i żerowania ptaków siewkowych, blaszkodziobych i innych, charakterystycznej roślinności i krajobrazu stożka ujściowego Wisły - wielkiej rzeki nizinnej.

Od początku maja do końca września każdego roku rezerwat chroniony jest przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jej członkowie oraz wolontariusze starają się chronić najcenniejszą jego część przed nadmiernym i niekontrolowanym ruchem turystycznym. W tym celu wytyczono ścieżkę edukacyjno - informacyjną dla turystów odwiedzających rezerwat tak, aby ograniczać problem rozdeptywania wydm i muraw napiaskowych, przeciwdziałać płoszeniu ptaków. 

Na trasie ścieżki znajdują się tablice zawierające informacje o atrakcjach przyrodniczych rezerwatu „Mewia Łacha”. W okresie wakacyjnym, w wyznaczonych porach dnia, na ścieżce prowadzona jest przez Grupę KULING edukacja przyrodnicza połączona z obserwacjami. 

Odbudowano, również platformę obserwacyjną, która uległa całkowitej dewastacji w kwietniu 2013 roku. W wyznaczonych godzinach, chętni mogą przy pomocy lornetki podziwiać ptaki i foki w rezerwacie.

Istotnym elementem akcji Łachy i wyspy, jako miejsca uwielbiane przez foki i ptactwo, chronione są przed cumowaniem przy nich jakiegokolwiek sprzętu pływającego. 

Letnie stada mewy małej należą do największych stad w Europie (maksymalnie do 40 tys. ptaków), zimowe koncentracje mew i kaczek liczą nawet ponad 100 tys. ptaków. Na terenie rezerwatu znajduje się kilkuhektarowe zarastające jeziorko, gdzie znalazła schronienie rodzina bobrów. Na piaszczystych łachach w rezerwacie występuje małe stado morskich ssaków.

Ostatnia aktualizacja - luty 2020 r.
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.sobieszewo.info.pl nie odpowiada. Zdjęcia www.facebook.com/pg/ChronimyNature/photos/?ref=page_internal

Galeria

Lokalizacja

40 wyświetleń w 2024r.
Łącznie 383 (od 2023r.)
serce Twoje ulubione obiekty 0